Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2878(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000132/2018 (B8-0007/2019)

Debaty :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 12 lutego 2019 r. - Strasburg

23. Prawa osób interseksualnych (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000132/2018), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Prawa osób interseksualnych (B8-0007/2019)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000133/2018), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Prawa osób interseksualnych (B8-0008/2019)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000006/2019), które skierowali: Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Tanja Fajon i Daniele Viotti, w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE, Roberta Metsola i Sirpa Pietikäinen, w imieniu grupy PPE i Terry Reintke, w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld i Terry Reintke rozwinęli pytania.

George Ciamba (urzędujący przewodniczący Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, i Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Eleonora Forenza i Dobromir Sośnierz.

Głos zabrali: Věra Jourová i George Ciamba.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.14 protokołu z dnia 14.2.2019 i pkt 10.15 protokołu z dnia 14.2.2019.

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności