Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2878(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000132/2018 (B8-0007/2019)

Debatter :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg

23. Intersexuella personers rättigheter (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000132/2018) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Intersexuella personers rättigheter (B8-0007/2019)

Fråga för muntligt besvarande (O-000133/2018) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Intersexuella personers rättigheter (B8-0008/2019)

Fråga för muntligt besvarande (O-000006/2019) från Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Tanja Fajon och Daniele Viotti, för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen, Roberta Metsola och Sirpa Pietikäinen, för PPE-gruppen och Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld och Terry Reintke utvecklade frågorna.

George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eleonora Forenza och Dobromir Sośnierz.

Talare: Věra Jourová och George Ciamba.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 14.2.2019 och punkt 10.15 i protokollet av den 14.2.2019.

Senaste uppdatering: 12 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy