Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2775(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000122/2018 (B8-0001/2019)

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 24
CRE 12/02/2019 - 24

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

24. Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000122/2018) που κατέθεσαν οι Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (B8-0001/2019)

Η Dubravka Šuica αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Guillaume Balas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου