Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2568(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000012/2019 (B8-0011/2019)

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 25
CRE 12/02/2019 - 25

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

25. Γονιδιωματική τροποποίηση ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000012/2019) που κατέθεσαν οι Miroslav Mikolášik και Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς το Συμβούλιο: Τροποποίηση του γονιδιώματος των ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000013/2019) που κατέθεσαν οι Miroslav Mikolášik και Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Τροποποίηση του γονιδιώματος των ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Ο Miroslav Mikolášik αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι George Ciamba (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Guillaume Balas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir και Luigi Morgano.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και George Ciamba.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου