Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 3.Внесени документи
 4.Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (разискване)
 5.Устойчива употреба на пестициди (разискване)
 6.Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (разискване)
 7.Минимални изисквания за повторното използване на водата (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Време за гласуване
  9.1.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) *** (гласуване)
  9.2.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция) (гласуване)
  9.3.Предложение за резолюция съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко (гласуване)
  9.4.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко *** (гласуване)
  9.5.Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан *** (гласуване)
  9.6.Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)
  9.7.Програма на ЕС за борба с измамите ***I (гласуване)
  9.8.Многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I (гласуване)
  9.9.Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (гласуване)
  9.10.Минимални изисквания за повторното използване на водата ***I (гласуване)
  9.11.Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства ***I (гласуване)
  9.12.Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика ***I (гласуване)
  9.13.Окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки * (гласуване)
  9.14.Стратегии за интегриране на ромите (гласуване)
  9.15.Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (гласуване)
  9.16.Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество (гласуване)
  9.17.Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията (гласуване)
  9.18.Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (гласуване)
  9.19.Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) (гласуване)
  9.20.Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (гласуване)
  9.21.Устойчива употреба на пестициди (гласуване)
  9.22.Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Състав на комисиите
 15.Положението в Сирия (разискване)
 16.Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (разискване)
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Дебат с председателя на Министерския съвет на Италианската република Джузепе Конте относно бъдещето на Европа (разискване)
 19.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 20.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур *** - Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур *** - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция) - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур *** - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция) (разискване)
 21.Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС (разискване)
 22.Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (разискване)
 23.Правата на ЛГБТИ лица (разискване)
 24.Използването на канабис за медицински цели (разискване)
 25.Генно инженерство на човешки геном (разискване)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (243 kb)
12/03/2020 10:54
  Списък на присъствалите (63 kb)
12/06/2019 10:58
 
Протокол (89 kb)
12/03/2020 10:54
  Списък на присъствалите (11 kb)
12/06/2019 10:58
  Резултати от различните гласувания (53 kb)
18/03/2020 17:58
  Поименни гласувания (234 kb)
14/05/2019 08:48
 
Протокол (340 kb)
12/03/2020 10:54
  Списък на присъствалите (80 kb)
12/06/2019 10:58
  Резултати от различните гласувания (186 kb)
18/03/2020 17:58
  Поименни гласувания (1310 kb)
14/05/2019 08:48
Последно осъвременяване: 12 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност