Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 12. února 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 3.Předložení dokumentů
 4.Mechanismus civilní ochrany Unie ***I (rozprava)
 5.Udržitelné používání pesticidů (rozprava)
 6.Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči (rozprava)
 7.Minimální požadavky na opětovné využívání vody (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování
  
9.1.Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) *** (hlasování)
  
9.2.Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení) (hlasování)
  
9.3.Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu týkající se žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Smlouvami (hlasování)
  
9.4.Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** (hlasování)
  
9.5.Dohoda o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu *** (hlasování)
  
9.6.Protokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)
  
9.7.Program EU pro boj proti podvodům ***I (hlasování)
  
9.8.Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)
  
9.9.Mechanismus civilní ochrany Unie ***I (hlasování)
  
9.10.Minimální požadavky na opětovné využívání vody ***I (hlasování)
  
9.11.Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly ***I (hlasování)
  
9.12.Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku ***I (hlasování)
  
9.13.Konečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy * (hlasování)
  
9.14.Strategie integrace Romů (hlasování)
  
9.15.Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU (hlasování)
  
9.16.Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce (hlasování)
  
9.17.Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise (hlasování)
  
9.18.Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU (hlasování)
  
9.19.Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv) (hlasování)
  
9.20.Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky (hlasování)
  
9.21.Udržitelné používání pesticidů (hlasování)
  
9.22.Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Členství ve výborech
 15.Situace v Sýrii (rozprava)
 16.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (rozprava)
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Rozprava s předsedou vlády Italské republiky Giuseppem Contem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 19.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 20.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem *** – Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) – Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem *** – Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) - Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem *** – Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) (rozprava)
 21.Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (rozprava)
 22.Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (rozprava)
 23.Práva intersexuálních osob (rozprava)
 24.Používání konopí pro léčebné účely (rozprava)
 25.Modifikace lidské zárodečné linie (rozprava)
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (211 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (179 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (6158 kb) 
 
Zápis (86 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (49 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (234 kb) 
 
Zápis (307 kb) Prezenční listina (71 kb) Výsledky hlasování (175 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1298 kb) 
Poslední aktualizace: 12. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí