Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 12. februar 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 3.Modtagne dokumenter
 4.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I (forhandling)
 5.Bæredygtig brug af pesticider (forhandling)
 6.Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (forhandling)
 7.Mindstekrav til genbrug af vand (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Afstemningstid
  
9.1.Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) *** (afstemning)
  
9.2.Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning) (afstemning)
  
9.3.Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko (afstemning)
  
9.4.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko *** (afstemning)
  
9.5.Aftale om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav *** (afstemning)
  
9.6.Protokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EU og Mexico (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)
  
9.7.EU-program til bekæmpelse af svig ***I (afstemning)
  
9.8.Flerårig plan for bestande, der befiskes i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)
  
9.9.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I (afstemning)
  
9.10.Mindstekrav til genbrug af vand ***I (afstemning)
  
9.11.Godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer ***I (afstemning)
  
9.12.Programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker ***I (afstemning)
  
9.13.Moms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne * (afstemning)
  
9.14.Strategier for romaernes integration (afstemning)
  
9.15.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab (afstemning)
  
9.16.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde (afstemning)
  
9.17.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen (afstemning)
  
9.18.Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer (afstemning)
  
9.19.Statut og almindelige betingelser for udøvelsen af ombudsmandens hverv (Ombudsmandens statut) (afstemning)
  
9.20.En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi (afstemning)
  
9.21.Bæredygtig brug af pesticider (afstemning)
  
9.22.Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Udvalgenes sammensætning
 15.Situationen i Syrien (forhandling)
 16.2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Drøftelse med formanden for Den Italienske Republiks ministerråd, Giuseppe Conte, om Europas fremtid (forhandling)
 19.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 20.Frihandelsaftale mellem EU og Singapore *** - Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) - Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore *** - Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) - Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore *** - Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (forhandling)
 21.Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU (forhandling)
 22.Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme (forhandling)
 23.Interkønnedes rettigheder (forhandling)
 24.Brugen af cannabis til medicinske formål (forhandling)
 25.Ændring af menneskelige kønsceller (forhandling)
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (211 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (178 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (6158 kb) 
 
Protokol (84 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (54 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (240 kb) 
 
Protokol (310 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (164 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1288 kb) 
Seneste opdatering: 12. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik