Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I (συζήτηση)
 5.Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (συζήτηση)
 6.Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (συζήτηση)
 7.Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) *** (ψηφοφορία)
  9.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  9.3.Αίτηση για έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προταθείσας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Μαρόκου (ψηφοφορία)
  9.4.Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου *** (ψηφοφορία)
  9.5.Συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό *** (ψηφοφορία)
  9.6.Πρωτόκολλο στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)
  9.7.Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης ***I (ψηφοφορία)
  9.8.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (ψηφοφορία)
  9.9.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  9.10.Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ***I (ψηφοφορία)
  9.11.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  9.12.Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές ***I (ψηφοφορία)
  9.13.ΦΠΑ: Οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  9.14.Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (ψηφοφορία)
  9.15.Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ (ψηφοφορία)
  9.16.Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία (ψηφοφορία)
  9.17.Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή (ψηφοφορία)
  9.18.Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (ψηφοφορία)
  9.19.Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) (ψηφοφορία)
  9.20.Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (ψηφοφορία)
  9.21.Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (ψηφοφορία)
  9.22.Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Σύνθεση των επιτροπών
 15.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 16.Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Συζήτηση με τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Giuseppe Conte, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 19.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 20.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης *** - Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) - Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης *** - Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) - Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης *** - Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (συζήτηση)
 21.Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (συζήτηση)
 22.Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (συζήτηση)
 23.Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (συζήτηση)
 24.Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (συζήτηση)
 25.Γονιδιωματική τροποποίηση ανθρώπινων γεννητικών κυττάρων (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (245 kb)
12/03/2020 10:58
  Κατάσταση παρόντων (63 kb)
12/06/2019 11:08
 
Συνοπτικά πρακτικά (93 kb)
12/03/2020 10:58
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
12/06/2019 11:08
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (62 kb)
18/03/2020 17:58
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (240 kb)
14/05/2019 08:50
 
Συνοπτικά πρακτικά (337 kb)
12/03/2020 10:58
  Κατάσταση παρόντων (79 kb)
12/06/2019 11:08
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (188 kb)
18/03/2020 17:58
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (1302 kb)
14/05/2019 08:50
Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου