Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2019. február 12., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I (vita)
 5.A peszticidek fenntartható használata (vita)
 6.A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása (vita)
 7.A víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelmények (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.Szavazások órája
  9.1.Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) *** (szavazás)
  9.2.Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) (állásfoglalás) (szavazás)
  9.3.Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 108. cikke (6) bekezdésének megfelelően az EU–Marokkó közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (szavazás)
  9.4.Az EU–Marokkó közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** (szavazás)
  9.5.A Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás *** (szavazás)
  9.6.Az EU–Mexikó közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)
  9.7.Az EU csalásellenes programja ***I (szavazás)
  9.8.A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)
  9.9.Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I (szavazás)
  9.10.A víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelmények ***I (szavazás)
  9.11.A mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (szavazás)
  9.12.Az egységes piacra, a vállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program ***I (szavazás)
  9.13.A tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer * (szavazás)
  9.14.Romaintegrációs stratégiák (szavazás)
  9.15.A Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása (szavazás)
  9.16.A Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása (szavazás)
  9.17.A Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtása (szavazás)
  9.18.Az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtása az Unió intézményi keretében (szavazás)
  9.19.Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai ombudsman alapokmánya) (szavazás)
  9.20.A mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitika (szavazás)
  9.21.A peszticidek fenntartható használata (szavazás)
  9.22.A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az ülés folytatása
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.A bizottságok tagjai
 15.A szíriai helyzet (vita)
 16.Jelentés Bosznia-Hercegovináról (vita)
 17.Az ülés folytatása
 18.Vita Giuseppe Contéval, az Olasz Köztársaság Minisztertanácsának elnökével Európa jövőjéről (vita)
 19.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 20.Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás *** - Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás) - Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás *** - Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás) - Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás *** - Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (vita)
 21.Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban (vita)
 22.A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái (vita)
 23.Az interszexuális személyek jogai (vita)
 24.A kannabisz gyógyászati célokra való használata (vita)
 25.A humán csírasejtvonal genommodifikációja (vita)
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (218 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredményei (181 kb) Név szerinti szavazás (6158 kb) 
 
Jegyzőkönyv (84 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredményei (50 kb) Név szerinti szavazás (239 kb) 
 
Jegyzőkönyv (314 kb) Jelenléti ív (69 kb) A szavazások eredményei (169 kb) Név szerinti szavazás (1290 kb) 
Utolsó frissítés: 2020. március 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat