Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 12. februāris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I (debates)
 5.Pesticīdu ilgtspējīga lietošana (debates)
 6.Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (debates)
 7.Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) *** (balsošana)
  9.2.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija) (balsošana)
  9.3.Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu, ar ko tiek lūgts Tiesas atzinums par ierosinātā ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma saderību ar Līgumiem (balsošana)
  9.4.ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *** (balsošana)
  9.5.Nolīgums attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā *** (balsošana)
  9.6.Protokols ES un Meksikas ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (balsošana)
  9.7.ES krāpšanas apkarošanas programma ***I (balsošana)
  9.8.Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)
  9.9.Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I (balsošana)
  9.10.Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības ***I (balsošana)
  9.11.Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (balsošana)
  9.12.Vienotā tirgus, uzņēmumu konkurētspējas un Eiropas statistikas programma ***I (balsošana)
  9.13.PVN: galīgā sistēma, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm * (balsošana)
  9.14.Romu integrēšanas stratēģijas (balsošana)
  9.15.Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana (balsošana)
  9.16.Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana (balsošana)
  9.17.Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana (balsošana)
  9.18.Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā (balsošana)
  9.19.Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti) (balsošana)
  9.20.Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (balsošana)
  9.21.Pesticīdu ilgtspējīga lietošana (balsošana)
  9.22.Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Komiteju sastāvs
 15.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 16.2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (debates)
 17.Sēdes atsākšana
 18.Debates ar Itālijas Republikas Ministru padomes priekšsēdētāju Giuseppe Conte par Eiropas nākotni (debates)
 19.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 20.ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums *** - ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija) - ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums *** - ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) - ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums *** - ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (debates)
 21.Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (debates)
 22.Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām (debates)
 23.Interseksuāļu tiesības (debates)
 24.Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos (debates)
 25.Cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma modificēšana (debates)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (214 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsojumu rezultāti (180 kb) Balsojumi pēc saraksta (6158 kb) 
 
Protokols (85 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumu rezultāti (49 kb) Balsojumi pēc saraksta (239 kb) 
 
Protokols (310 kb) Apmeklējumu reģistrs (71 kb) Balsojumu rezultāti (173 kb) Balsojumi pēc saraksta (1292 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika