Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 12 lutego 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 3.Składanie dokumentów
 4.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (debata)
 5.Zrównoważone stosowanie pestycydów (debata)
 6.Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (debata)
 7.Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie
  
9.1.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) *** (głosowanie)
  
9.2.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja) (głosowanie)
  
9.3.Projekt rezolucji na podstawie art. 108 ust. 6 Regulaminu w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami proponowanej umowy o partnerstwie w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa między UE a Marokiem (głosowanie)
  
9.4.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Marokiem *** (głosowanie)
  
9.5.Umowa w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego *** (głosowanie)
  
9.6.Protokół do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)
  
9.7.Unijny program zwalczania nadużyć finansowych ***I (głosowanie)
  
9.8.Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)
  
9.9.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (głosowanie)
  
9.10.Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody ***I (głosowanie)
  
9.11.Homologacja i nadzór rynku pojazdów rolniczych i leśnych ***I (głosowanie)
  
9.12.Program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej ***I (głosowanie)
  
9.13.VAT: docelowy system opodatkowania handlu między państwami członkowskimi * (głosowanie)
  
9.14.Strategie na rzecz integracji Romów (głosowanie)
  
9.15.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE (głosowanie)
  
9.16.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy (głosowanie)
  
9.17.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją (głosowanie)
  
9.18.Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (głosowanie)
  
9.19.Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (głosowanie)
  
9.20.Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (głosowanie)
  
9.21.Zrównoważone stosowanie pestycydów (głosowanie)
  
9.22.Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Skład komisji
 15.Sytuacja w Syrii (debata)
 16.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (debata)
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Debata z prezesem Rady Ministrów Republiki Włoskiej Giuseppe Contem na temat przyszłości Europy (debata)
 19.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 20.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem *** - Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem *** - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem *** - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (debata)
 21.Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (debata)
 22.Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (debata)
 23.Prawa osób interseksualnych (debata)
 24.Stosowanie marihuany w celach leczniczych (debata)
 25.Modyfikacja genomu zarodków ludzkich (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (212 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (179 kb) Wyniki głosowań imiennych (6158 kb) 
 
Protokół (86 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (50 kb) Wyniki głosowań imiennych (234 kb) 
 
Protokół (315 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (175 kb) Wyniki głosowań imiennych (1286 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności