Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (rozprava)
 5.Trvalo udržateľné používanie pesticídov (rozprava)
 6.Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)
 7.Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Hlasovanie
  
9.1.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) *** (hlasovanie)
  
9.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie) (hlasovanie)
  
9.3.Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu navrhovanej dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom so zmluvami (hlasovanie)
  
9.4.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom *** (hlasovanie)
  
9.5.Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu *** (hlasovanie)
  
9.6.Protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)
  
9.7.Program EÚ pre boj proti podvodom ***I (hlasovanie)
  
9.8.Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)
  
9.9.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (hlasovanie)
  
9.10.Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody ***I (hlasovanie)
  
9.11.Schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami ***I (hlasovanie)
  
9.12.Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku ***I (hlasovanie)
  
9.13.DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi * (hlasovanie)
  
9.14.Stratégie integrácie Rómov (hlasovanie)
  
9.15.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (hlasovanie)
  
9.16.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce (hlasovanie)
  
9.17.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou (hlasovanie)
  
9.18.Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (hlasovanie)
  
9.19.Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) (hlasovanie)
  
9.20.Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (hlasovanie)
  
9.21.Trvalo udržateľné používanie pesticídov (hlasovanie)
  
9.22.Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Zloženie výborov
 15.Situácia v Sýrii (rozprava)
 16.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (rozprava)
 17.Pokračovanie rokovania
 18.Diskusia s predsedom vlády Talianskej republiky Giuseppem Contem o budúcnosti Európy (rozprava)
 19.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 20.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom *** - Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom *** - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom *** - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (rozprava)
 21.Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (rozprava)
 22.Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (rozprava)
 23.Práva intersexuálnych osôb (rozprava)
 24.Používanie konope na liečebné účely (rozprava)
 25.Modifikácia ľudského zárodočného genómu (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (207 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (179 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (6158 kb) 
 
Zápisnica (86 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (50 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (234 kb) 
 
Zápisnica (311 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovania (169 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1285 kb) 
Posledná úprava: 12. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia