Rodyklė 
Protokolas
PDF 169kWORD 51k
Antradienis, 2019 m. vasario 12 d. - Strasbūras
Balsavimo rezultatai

 Santrumpos ir simboliai

 1. ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) *** 

Rekomendacija: João Ferreira (A8-0030/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimo procedūraVB+498, 41, 21

 2. ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) 

Pranešimas: João Ferreira (A8-0034/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+535, 35, 28

 3. Prašymas, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę, ar ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimas atitinka Sutartis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0100/2019

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0100/2019
(76+ narių)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)EB-189, 410, 36

 4. ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimas *** 

Rekomendacija: Alain Cadec (A8-0027/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimo procedūraVB+415, 189, 49

 5. Susitarimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje *** 

Rekomendacija: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimo procedūraVB+629, 21, 14

 6. ES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) *** 

Rekomendacija: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimo procedūraVB+622, 14, 35

 7. ES kovos su sukčiavimu programa ***I 

Pranešimas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1–36
39–43
komitetas+
13 straipsnis45NPEFDDVB-69, 567, 36
44PPE+
15 straipsnis46NPEFDDVB-75, 544, 54
37–38komitetas+
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+529, 14, 130
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:45, 46 pakeitimai.

 8. Daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas ***I 

Pranešimas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Preliminarus susitarimas
Preliminarus susitarimas99komitetasVB+525, 132, 19
Bendras pareiškimas100komitetas+

 9. Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I 

Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Preliminarus susitarimas
Preliminarus susitarimas79komitetasVB+620, 22, 35
Bendras pareiškimas80komitetas+

 10. Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai ***I 

Pranešimas: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1–89
91–120
122–132
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas. Atskiras balsavimas121komitetas+
Po 5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos133EFDDEB+367, 306, 6
Po 8 straipsnio 4 dalies135ALDE,
Verts/ALE
EB-258, 395, 19
90komitetas-
134S&D+
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+588, 23, 66
Prašymai balsuoti atskirai
ALDE:121 pakeitimas.

 11. Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I 

Pranešimas: Nicola Danti (A8-0318/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Preliminarus susitarimas
Preliminarus susitarimas4komitetasVB+640, 32, 5

 12. Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa ***I 

Pranešimas: Nicola Danti (A8-0052/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą
Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą150GUE/NGL-
Teisės akto projektas
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto2–24
26–37
39–99
101–149
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas. Atskiras balsavimas25komitetasdal.
1+
2/EB+529, 139, 8
38komitetasatsk.+
100komitetasatsk.+
3 straipsnio 1 dalies a punktas154GUE/NGLVB-193, 462, 21
3 straipsnio 2 dalies a punktas155GUE/NGL-
3 straipsnio 2 dalies e punktas156GUE/NGL-
8 straipsnio 2 dalies a punktas157GUE/NGL-
9 straipsnio 2 dalies c punktas158NPGUE/NGLVB-105, 568, 6
1 konstatuojamoji dalis1komitetas+
151GUE/NGLVB
9 konstatuojamoji dalis152GUE/NGLVB-299, 349, 29
79 konstatuojamoji dalis153GUE/NGL-
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+520, 125, 33
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL151, 152, 154, 158 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
GUE/NGL38, 100 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
GUE/NGL
25 pakeitimas.
1-oji dalis:„siekiant pašalinti šiuos rinkos nepakankamumus ir užtikrinti, kad MVĮ toliau išliktų Sąjungos ekonomikos konkurencingumo pagrindu ir tvarios ekonomikos veiksniu, mažoms ir vidutinėms įmonėms reikalinga papildoma parama ir šiam tikslui turi būti sukurtos nuosavo kapitalo priemonės ir skolos priemonės naudojantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą [...]52 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ linija. Pagal buvusią programą COSME, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1287/201353, sukurta paskolų garantijų priemonė užtikrina įrodytą pridėtinę vertę ir tikimasi, kad ji bus naudinga ne mažiau kaip 500 000 MVĮ; ją pakeisianti priemonė bus nustatyta pagal „InvestEU“ fondo MVĮ liniją; Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama geresnei komunikacijai ir viešosioms kampanijoms, siekiant padidinti potencialių paramos gavėjų informuotumą apie MVĮ skirtų programų prieinamumą.“
2-oji dalis:„Siekiant didinti informuotumą apie Sąjungos veiksmus, kuriais remiamos MVĮ, vykdant veiksmus, kurie yra visiškai arba iš dalies finansuojami pagal šią programą (įskaitant tarpininkus), turėtų būti naudojama Europos emblema (vėliava) ir sakinys, kuriuo pripažįstama pagal šią programą gauta parama;“

 13. Valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė PVM sistema * 

Pranešimas: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1–28
30–42
komitetas+
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Direktyvos 2006/112/EB Po 13a straipsnio 6 dalies
43Verts/ALE-
29komitetas+
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+493, 48, 137

 14. Romų integracijos strategijos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0098/2019

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0098/2019 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
2 dalies iv punktas§originalus tekstasdal.
1+
2+
2 dalies vi punktas§originalus tekstasatsk.+
3 dalies iv punktas§originalus tekstasdal.
1+
2+
Po 3 dalies iv punkto§+žodinis pakeitimas
B konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.+
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+
Prašymai balsuoti atskirai
ECR:2 dalies vi punktas B konstatuojamoji dalis
Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
2 dalies iv punktas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „lyčių aspekto integravimo“
2-oji dalis:šie žodžiai.
3 dalies iv punktas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „sprendžiami ... lyčių aspekto integravimo“
2-oji dalis:šie žodžiai.
Įvairūs
Sylvie Guillaume (S&D frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0098/2019.
Anna Maria Corazza Bildt pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo po 3 dalies iv punkto įterpiamas šis tekstas:
„teikti aiškų prioritetą vaikams rengiant ir įgyvendinant savo Strategines programas dėl romų integracijos nacionalinių strategijų; pakartoja, kad svarbu saugoti ir skatinti vienodas galimybes visiems romų vaikams naudotis visomis teisėmis;“

 15. Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas 

Pranešimas: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
2 dalis4ECRVB-155, 495, 22
6 dalis§originalus tekstasVB+461, 175, 39
8 dalis5ECRVB-175, 481, 18
9 dalis6ECRVB-287, 333, 53
§originalus tekstasVB-271, 346, 54
Po 13 dalies7ECRVB-135, 520, 19
Po 15 dalies8ECRVB-124, 507, 41
26 dalis§originalus tekstasVB+589, 60, 26
30 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+400, 231, 42
38 dalis§originalus tekstasVB+455, 190, 29
39 dalis§originalus tekstasatsk.+
42 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
46 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+523, 131, 23
Po 48 dalies1Verts/ALEdal.
1/VB-324, 341, 10
2/VB-138, 492, 38
49 dalis§originalus tekstasVB+601, 55, 14
Po 53 dalies2Verts/ALEVB-93, 563, 20
D konstatuojamoji dalis3ECR-
§originalus tekstasdal.
1+
2+
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+459, 170, 49
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE1, 2 pakeitimai.
ENF:6, 9, 26, 38, 46 (2-oji dalis) ir 49 dalys. 5, 6 pakeitimai.
ECR:6, 9 ir 38 dalys. 4, 5, 6, 7 ir 8 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:9 dalis
ECR:39 dalis
Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
30 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „sudarant sąrašus, kuriuose vyrų ir moterų būtų po lygiai, arba kitais lygiaverčiais būdais“;
2-oji dalis:šie žodžiai.
ENF:
42 dalis
1-oji dalis:„pabrėžia, kad visų amžiaus grupių asmenų (formalusis ir neformalusis) kokybiškas pilietinis ugdymas yra labai svarbus siekiant, kad piliečiai galėtų užtikrintai naudotis demokratinėmis teisėmis ir kad demokratinė visuomenė tinkamai veiktų;“
2-oji dalis:„pažymi, kad tik nuolatinės švietimo pastangos gali užtikrinti aktyvesnį dalyvavimą Europos lygmens rinkimuose ir skatinti Europos kultūrų tarpusavio supratimą ir solidarumą, taip pat įveikti diskriminaciją, išankstinį nusistatymą ir lyčių nelygybę; rekomenduoja kaip teisinį pagrindą naudoti SESV 165, 166 ir 167 straipsnius ir išnagrinėti, koks yra švietimo, profesinio mokymo ir jaunimo politikos potencialas;“
46 dalis
1-oji dalis:„primena Komisijos gaires dėl Sąjungos duomenų apsaugos teisės taikymo rinkimuose ir jos 2018 m. rugsėjo 12 d. komunikatą dėl laisvų ir sąžiningų rinkimų Europoje apsaugos (COM(2018)0637); ragina dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad rinkimams nebūtų daroma netinkama įtaka;“
2-oji dalis:„pabrėžia, kad būtina apibrėžti ES kovos su propaganda, nukreipta prieš Europos Sąjungą, ir tikslinga dezinformacija politiką;“
1 pakeitimas.
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „yra įsitikinęs, kad vykdant Sąjungos komunikaciją su piliečiais kalbomis, kurios nors ES lygmeniu dar nėra oficialiai pripažintos, tačiau plačiai pripažįstamos ir vartojamos valstybėse narėse, būtų daromas teigiamas poveikis žmonių suvokimui apie ES pilietybę;“
2-oji dalis:šie žodžiai.
ECR:
D konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi ES yra patyrusi sunkumų susidūrusi su įvairiomis krizėmis, turėjusiomis reikšmingų socialinių ir ekonominių pasekmių,“
2-oji dalis:„dėl kurių iškilo populistinės ir nacionalistinės ideologijos, pagrįstos išimtine tapatybe ir rasių viršenybės kriterijais, o tai prieštarauja Europos vertybėms;“

 16. Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas 

Pranešimas: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
9 dalis2ECRVB-114, 534, 30
Po 11 dalies3ECRVB-123, 529, 22
12 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+495, 153, 28
16 dalis§originalus tekstasVB+436, 201, 35
19 dalis§originalus tekstasVB+496, 160, 20
20 dalis§originalus tekstasVB+517, 136, 23
36 dalis4ECRVB-150, 501, 23
§originalus tekstasVB+490, 152, 35
C konstatuojamoji dalis1ECR-
§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+486, 153, 35
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+457, 154, 64
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:16 dalis
ENF:12 dalies 2-oji dalis, 19, 20 ir 36 dalys. 2, 3, 4 pakeitimai.
ECR:16 ir 36 dalys. 3 ir 4 pakeitimai; C konstatuojamoji dalis
Prašymai balsuoti dalimis
ENF:
12 dalis
1-oji dalis:„atkreipia dėmesį į tai, kad politinį postūmį tvirtesniam bendradarbiavimui turėtų suteikti valstybės narės,“
2-oji dalis:„tačiau diskusijos dėl jo turinio turėtų būti grindžiamos Komisijos pasiūlymu;“
ECR:
C konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi tvirtesnis bendradarbiavimas neturėtų būti vertinamas kaip valstybių narių atskirties ar padalijimo priemonė, o laikomas pragmatišku sprendimu“
2-oji dalis:„siekiant Europos integracijos pažangos;“

 17. Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas 

Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
4 dalis2ECRVB-143, 499, 32
§originalus tekstasVB-118, 536, 15
8 dalis3ECRVB-234, 391, 37
§originalus tekstasVB+646, 17, 8
10 dalis4ECR-
§originalus tekstasVB+495, 147, 32
24 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
22 dalis6GUE/NGLVB+469, 197, 11
26 dalis5ECRVB-173, 461, 40
28 dalis§originalus tekstasatsk.+
Po 36 dalies1EFDDVB-186, 452, 37
J konstatuojamoji dalis§originalus tekstasVB+653, 9, 12
K konstatuojamoji dalis§originalus tekstasVB+656, 8, 11
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+494, 92, 85
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL6 pakeitimas.
EFDD:4 ir 10 dalys. 1 pakeitimas.
ECR:J ir K konstatuojamosios dalys. 8 dalis. 2, 3 ir 5 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
ECR:4 ir 28 dalys.
Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
24 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „teisėkūros įgaliojimus ir“
2-oji dalis:šie žodžiai.

 18. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje 

Pranešimas: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
2 dalis3Verts/ALE, GUE/NGL-
Po 2 dalies8Verts/ALE, GUE/NGLVB-194, 467, 16
Po 8 dalies4Verts/ALE, GUE/NGLEB-200, 280, 196
9 dalis5Verts/ALE, GUE/NGLVB-207, 442, 21
Po 9 dalies9Verts/ALE, GUE/NGLVB-193, 459, 25
Po 10 dalies10Verts/ALE, GUE/NGL-
Po 14 dalies6Verts/ALE, GUE/NGLVB+570, 87, 18
Po 17 dalies11Verts/ALE, GUE/NGLVB-181, 355, 135
21 dalis7Verts/ALE, GUE/NGLVB-275, 395, 5
Po 21 dalies12GUE/NGL,
Verts/ALE
VB-173, 369, 134
Po 26 dalies13GUE/NGL,
Verts/ALE
VB-203, 432, 37
14GUE/NGL,
Verts/ALE
VB-163, 475, 38
Po 27 dalies1ECRVB-143, 512, 20
28 dalis2ECRVB-134, 524, 18
Po 28 dalies15GUE/NGL,
Verts/ALE
dal.
1/VB+436, 165, 65
2/VB-137, 514, 24
32 dalis16GUE/NGL,
Verts/ALE
-
Po 41 dalies17GUE/NGL,
Verts/ALE
VB-220, 341, 114
42 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+349, 157, 170
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL8, 9, 12, 13 pakeitimai.
Verts/ALE5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 pakeitimai.
ECR:1, 2 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
GUE/NGL, ECR42 dalis
Prašymai balsuoti dalimis
S&D:
42 dalis
1-oji dalis:„apgailestauja, kad iki šiol Lenkijos Respublika ir Jungtinė Karalystė nenusprendė pasitraukti iš prie Sutarčių pridėto Protokolo Nr. 30,“
2-oji dalis:„taip atsisakydamos taikyti Chartiją;“
PPE
15 pakeitimas.
1-oji dalis:„ragina nedelsiant užbaigti horizontaliosios ES kovos su diskriminacija direktyvos priėmimo procesą siekiant dar labiau užtikrinti pagrindines teises ES, pasinaudojant konkrečiais ES teisės aktais,“
2-oji dalis:„taigi išvengiant dabartinių Chartijos 51 straipsnio trukdžių;“

 19. Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) 

Pranešimas: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis3Verts/ALEVB-220, 439, 12
22GUE/NGL-
2 straipsnio 2 dalis23GUE/NGLEB+374, 299, 5
2 straipsnio 7 dalis4Verts/ALEVB-331, 332, 10
24GUE/NGL-
2 straipsnio 8 dalis25GUE/NGLVB-139, 517, 16
5Verts/ALEVB+380, 217, 81
Po 2 straipsnio 8 dalies18S&DEB+366, 304, 7
19S&DEB+365, 306, 7
2 straipsnio 9 dalis6Verts/ALE-
Po 3 straipsnio 2 dalies26GUE/NGLVB+404, 263, 8
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa27GUE/NGL-
Po 3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos28GUE/NGLVB-197, 457, 22
3 straipsnio 3 dalies 5 pastraipa7Verts/ALE-
29GUE/NGLVB+355, 286, 34
Po 3 straipsnio 3 dalies20S&D+
12Verts/ALEVB
3 straipsnio 4 dalis8Verts/ALE-
30GUE/NGLEB-196, 469, 4
3 straipsnio 6 dalis31GUE/NGLEB+417, 252, 3
3 straipsnio 7 dalis32GUE/NGL-
3 straipsnio 8 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+377, 286, 9
3 straipsnio 9 dalis33GUE/NGL+
Po 3 straipsnio9Verts/ALEVB+399, 267, 10
(10rev)Verts/ALEVB+459, 194, 20
11Verts/ALEVB+454, 203, 13
4 straipsnio 1 dalis13Verts/ALEVB-189, 463, 18
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa34GUE/NGL-
5 straipsnio 1 dalis14=
35=
Verts/ALE
GUE/NGL
VB-136, 472, 69
Po 5 straipsnio 1 dalies21S&Ddal.
1+
2/EB+392, 274, 5
Po 12 straipsnio 2 dalies15Verts/ALEVB+389, 264, 17
Po 12 straipsnio16Verts/ALEVB+396, 244, 23
15 straipsnio 1 dalies a punktas17Verts/ALEVB+402, 237, 27
Po 4 konstatuojamosios dalies1revVerts/ALEEB+369, 296, 7
8 konstatuojamoji dalis2revVerts/ALE-
Balsavimas: pasiūlymas dėl reglamento+
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+573, 29, 66
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pakeitimai.
GUE/NGL25, 26, 28, 29 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
PPE
3 straipsnio 8 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „savo iniciatyva arba“
2-oji dalis:šie žodžiai.
21 pakeitimas.
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „Jeigu atitinkama institucija nesilaiko rekomendacijos atskleisti minėtus dokumentus, ji turi tinkamai pagrįsti savo atsisakymą.“
2-oji dalis:šie žodžiai.

 20. Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje 

Pranešimas: Ashley Fox (A8-0019/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+572, 54, 45

 21. Taususis pesticidų naudojimas 

Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Po 4 dalies34GUE/NGL-
5 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+342, 321, 4
7 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
8 dalis35GUE/NGL-
10 dalis6PPEdal.
1/VB+428, 228, 15
2/VB+347, 299, 16
12 dalis16Verts/ALE-
Po 13 dalies36GUE/NGL-
16 dalis7PPEdal.
1/VB+417, 238, 17
2/VB+353, 297, 19
17 dalis1ECRVB-316, 328, 28
§originalus tekstasdal.
1+
2+
18 dalis§originalus tekstasVB+332, 277, 57
19 dalis§originalus tekstasVB+341, 280, 45
20 dalis11S&D+
22 dalis§originalus tekstasVB+567, 51, 44
Po 24 dalies37GUE/NGL-
25 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
28 dalis8PPE-
32 dalis5ALDEVB+540, 91, 37
38 dalis17Verts/ALEVB-302, 337, 23
Po 39 dalies18Verts/ALEVB+369, 279, 24
42 dalis2ECRVB+322, 321, 24
Po 42 dalies38GUE/NGL-
19Verts/ALEVB+326, 318, 24
39GUE/NGL-
44 dalis40GUE/NGL-
Po 44 dalies41GUE/NGL-
45 dalis42GUE/NGL-
9PPEdal.
1/VB+420, 242, 3
2/VB+343, 304, 18
47 dalis20NPVerts/ALEVB-293, 355, 11
48 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+590, 63, 12
2/VB+362, 251, 44
50 dalis21SVerts/ALEVB-290, 363, 16
51 dalis12S&D+
53 dalis43GUE/NGLEB+508, 157, 7
54 dalis22Verts/ALEEB-277, 383, 9
55 dalis§originalus tekstasatsk.+
58 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+569, 43, 56
2/VB+532, 120, 19
59 dalis23Verts/ALEVB+557, 92, 21
Po 59 dalies44GUE/NGLVB-300, 304, 61
24Verts/ALEVB+357, 107, 207
61 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
Po 61 dalies25Verts/ALEVB-316, 347, 7
62 dalis3ECREB-281, 377, 2
64 dalis4ECREB+360, 304, 5
45GUE/NGL-
Po 64 dalies46GUE/NGL-
65 dalis27EFDDVB+528, 123, 18
67 dalis47GUE/NGL-
10PPEEB-301, 355, 9
69 dalis48GUE/NGL-
Po 3 nurodomosios dalies28GUE/NGLEB+473, 191, 4
Po 13 nurodomosios dalies29GUE/NGL-
Po 34 nurodomosios dalies13Verts/ALE-
14Verts/ALEEB+377, 280, 11
30GUE/NGL-
Po A konstatuojamosios dalies31GUE/NGL-
Po B konstatuojamosios dalies15Verts/ALEVB+338, 314, 17
Po C konstatuojamosios dalies26EFDDVB+582, 65, 17
D konstatuojamoji dalis§originalus tekstasVB+338, 290, 39
Po O konstatuojamosios dalies32GUE/NGL-
33GUE/NGL-
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+546, 39, 76
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:26, 27 pakeitimai.
Verts/ALED konstatuojamoji dalis 18, 19, 22, 48 ir 58 dalys. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 ir 44 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
ECR:D konstatuojamoji dalis 22 ir 55 dalys.
PPE:D konstatuojamoji dalis 18 ir 19 dalys.
ENF:19 dalis
Verts/ALED konstatuojamoji dalis 18, 19, 22, 48 ir 58 dalys.
Prašymai balsuoti dalimis
ALDE:
58 dalis
1-oji dalis:„ragina Komisiją ir valstybes nares daugiau dėmesio skirti papildomoms investicijoms ir moksliniams tyrimams, kuriais būtų siekiama kurti ir diegti tiksliojo ir skaitmeninio ūkininkavimo technologijas, kad būtų padidintas augalų apsaugos produktų veiksmingumas ir taip gerokai sumažinta priklausomybė nuo pesticidų, atsižvelgiant į direktyvos tikslus, taip sumažinant pesticidų poveikį tiek profesionaliems naudotojams, tiek plačiajai visuomenei;“
2-oji dalis:„mano, kad skaitmeninimo arba tiksliojo ūkininkavimo taikymas neturėtų lemti ūkininkų priklausomybės nuo sąnaudų ar finansinio įsiskolinimo;“
PPE
48 dalis
1-oji dalis:„ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti geresnį direktyvos ir jos įgyvendinimo suderinamumą su atitinkamais ES teisės aktais ir politika, visų pirma su BŽŪP nuostatomis ir (EB) Reglamentu Nr. 1107/2009“
2-oji dalis:„ir ypač pagal BŽŪP nuostatas integruotosios kenkėjų kontrolės principus integruoti kaip teisinius reikalavimus, vadovaujantis direktyvos 14 straipsniu;“
ENF
7 dalis
1-oji dalis:„yra susirūpinęs dėl to, kad nacionaliniai veiksmų planai yra nenuoseklūs kiekybinių uždavinių, tikslų, priemonių ir tvarkaraščių, skirtų įvairioms veiklos sritims, nustatymo atžvilgiu ir dėl to neįmanoma įvertinti padarytos pažangos;“
2-oji dalis:„apgailestauja dėl to, kad tik penkiuose nacionaliniuose veiksmų planuose nustatyti aukšto lygio išmatuojami tikslai: keturi susiję su rizikos mažinimu ir tik vienas – su naudojamo kiekio mažinimu;“ „apgailestauja dėl to, kad šiuo metu tik 11 valstybių narių yra parengusios patikslintus nacionalinius veiksmų planus, nors galutinis peržiūros terminas buvo 2017 m. pabaiga;“
17 dalis
1-oji dalis:„be to, pažymi, kad labiausiai tikėtina daugiausia sumažinti naudojamus pesticidų kiekius padarius sisteminius pakeitimus, kuriais būtų mažinamas jautrumas kenkėjų protrūkiams, skatinama struktūrinė ir biologinė įvairovė, o ne monokultūros ir nuolatiniai pasėliai, ir mažinamas kenkėjų atsparumas veikliosioms medžiagoms;“
2-oji dalis:„todėl pabrėžia poreikį skatinti, finansuoti ir integruoti agroekologinius metodus, kuriuos taikant visa ūkininkavimo sistema taptų atsparesnė kenksmingiesiems organizmams;“
25 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „sumažinti klimato kaitos poveikį“
2-oji dalis:šie žodžiai.
61 dalis
1-oji dalis:„ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti žemės ūkio modelį, grindžiamą prevencinėmis ir netiesioginės augalų apsaugos strategijomis, kuriomis siekiama mažinti išorės medžiagų naudojimą,“
2-oji dalis:„taip pat daugiafunkcėmis natūraliai susidarančiomis medžiagomis;“ pripažįsta, kad būtina atlikti daugiau mokslinių tyrimų ir kurti prevencines ir netiesiogines agroekologines augalų sveikatos priežiūros strategijas;“
Verts/ALE
6 pakeitimas.
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „jeigu jais užtikrinama pakankama kenkėjų kontrolė“
2-oji dalis:šie žodžiai.
7 pakeitimas.
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „jeigu jais užtikrinama pakankama kenkėjų kontrolė“
2-oji dalis:šie žodžiai.
9 pakeitimas.
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „jeigu jais užtikrinama pakankama kenkėjų kontrolė“
2-oji dalis:šie žodžiai.
ECR, PPE
5 dalis
1-oji dalis:„pažymi, kad Komisijos 2017 m. pažangos ataskaitoje nustatyti dideli valstybių narių nacionalinių veiksmų planų trūkumai – jie rodo, kad kai kuriose šalyse mažiau įsipareigojimų saugoti aplinką ir sveikatą ir tai gali lemti nesąžiningą rinkos konkurenciją ir kenkti bendrajai rinkai;“
2-oji dalis:„pasilieka teisę dėl reikalavimų nesilaikančių valstybių narių kreiptis į už konkurenciją atsakingą Komisijos narį;“

 22. Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas 

Pranešimas: Ivo Belet (A8-0046/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
7 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
M konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.+
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+512, 32, 62
Prašymai balsuoti atskirai
ECRM konstatuojamoji dalis.
Prašymai balsuoti dalimis
ECR
7 dalis
1-oji dalis:„pabrėžia, kad valstybės narės turėtų teisingai perkelti direktyvą į nacionalinę teisę siekdamos pacientams užtikrinti kokybiškas ir prieinamas tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, griežtai laikantis teisės akte nustatyto įgyvendinimo terminų; pripažįsta, kad galima atlikti konkrečius patobulinimus kalbant apie galimybes gauti paskirtų vaistų ir gydymo tęstinumą;“
2-oji dalis:„ragina Komisiją ištirti galimybę į šios direktyvos taikymo sritį įtraukti skiepijimo programas;“
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika