Indeks 
Zapisnik
PDF 306kWORD 85k
Utorak, 12. veljače 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Mehanizam Unije za civilnu zaštitu ***I (rasprava)
 5.Održiva upotreba pesticida (rasprava)
 6.Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (rasprava)
 7.Minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode (rasprava)
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Glasovanje
  9.1.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018.–2024.) *** (glasovanje)
  9.2.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018. – 2024.) (rezolucija) (glasovanje)
  9.3.Prijedlog rezolucije u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika prema kojem se traži mišljenje Suda o usklađenosti s Ugovorima predloženoga sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Maroka (glasovanje)
  9.4.Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Maroka *** (glasovanje)
  9.5.Sporazum za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu *** (glasovanje)
  9.6.Protokol uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između EU-a i Meksika (pristupanje Hrvatske) *** (glasovanje)
  9.7.Program EU-a za borbu protiv prijevara ***I (glasovanje)
  9.8.Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove ***I (glasovanje)
  9.9.Mehanizam Unije za civilnu zaštitu ***I (glasovanje)
  9.10.Minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode ***I (glasovanje)
  9.11.Homologacija i nadzor tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo ***I (glasovanje)
  9.12.Program za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća te europsku statistiku ***I (glasovanje)
  9.13.PDV: Konačan sustav za oporezivanje trgovine između država članica * (glasovanje)
  9.14.Strategije integracije Roma (glasovanje)
  9.15.Provedba odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a (glasovanje)
  9.16.Provedba odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje (glasovanje)
  9.17.Provedba odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom (glasovanje)
  9.18.Provedba Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a (glasovanje)
  9.19.Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) (glasovanje)
  9.20.Sveobuhvatna europska industrijska politika o umjetnoj inteligenciji i robotici (glasovanje)
  9.21.Održiva upotreba pesticida (glasovanje)
  9.22.Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Nastavak dnevne sjednice
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Sastav odbora
 15.Stanje u Siriji (rasprava)
 16.Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2018. (rasprava)
 17.Nastavak dnevne sjednice
 18.Rasprava s predsjednikom Vijeća ministara Talijanske Republike Giuseppeom Conteom o budućnosti Europe (rasprava)
 19.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 20.Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura *** - Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) - Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura *** - Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija) - Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura *** - Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija) (rasprava)
 21.Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (rasprava)
 22.Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta (rasprava)
 23.Prava interseksualnih osoba (rasprava)
 24.Upotreba kanabisa u medicinske svrhe (rasprava)
 25.Modifikacija genoma zametne loze u ljudi (rasprava)
 26.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 27.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:02 h.


2. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je objavio odluku nadležnog odbora o pokretanju međuinstitucijskih pregovora na temelju sljedećeg izvješća (u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika):

—   Odbor LIBE: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća br. 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Izvjestiteljica: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika broj zastupnika ili jedan ili više klubova zastupnika čiji broj odgovara barem srednjem pragu pisanim putem sutra do ponoći mogu zatražiti da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


3. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - IMCO - Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - JURI - Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - LIBE - Izvjestiteljica: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ u pogledu roka za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim radnim učinkom, energetskom učinkovitošću i sigurnošću (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - TRAN - Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - JURI - LIBE - Izvjestiteljica: Heidi Hautala - Izvjestitelj: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Mehanizam Unije za civilnu zaštitu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu [2017/0309(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Prva rasprava održana je 30. svibnja 2018. (točka 22 zapisnika od 30.5.2018.). Pitanje je 31. svibnja 2018. ponovno upućeno nadležnom odboru u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika (točka 7.6 zapisnika od 31.5.2018.).

Elisabetta Gardini predstavila je izvješće.

Govorila je Željana Zovko (izvjestiteljica za mišljenje odbora DEVE).

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Govorili su José Manuel Fernandes (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Francesc Gambús, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nikos Androulakis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anneli Jäätteenmäki, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho i João Ferreira.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė i Nicola Caputo.

Govorili su Christos Stylianides i Elisabetta Gardini.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika od 12.2.2019..


5. Održiva upotreba pesticida (rasprava)

Izvješće o provedbi Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida [2017/2284(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (umjesto izvjestiteljice) predstavila je izvješće.

Govorila je Sofia Ribeiro (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI).

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su Karl-Heinz Florenz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pavel Poc, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan Huitema, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Giancarlo Scottà, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Norbert Lins, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso i Herbert Dorfmann.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Notis Marias.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană i Franc Bogovič.

Govorili su Vytenis Povilas Andriukaitis i Miriam Dalli.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.21 zapisnika od 12.2.2019..


6. Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (rasprava)

Izvješće o provedbi Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi [2018/2108(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet predstavio je izvješće.

Govorila je Maria Grapini (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO).

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su Cristian-Silviu Buşoi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tiemo Wölken, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke i Peter Liese.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont i Seán Kelly.

Govorili su Vytenis Povilas Andriukaitis i Ivo Belet.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.22 zapisnika od 12.2.2019..


7. Minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode [2018/0169(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè predstavila je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su Marijana Petir (izvjestiteljica za mišljenje odbora AGRI), Francesc Gambús, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan Huitema, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Sylvie Goddyn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Danilo Oscar Lancini i Angélique Delahaye.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria i Seán Kelly.

Govorili su Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, kako bi postavila pitanje Karmenu Velli, koji je odgovorio na pitanje, i Simona Bonafè.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika od 12.2.2019..

(Sjednica je prekinuta u 12:17 h radi glasovanja.)


PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:32 h.


9. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


9.1. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018.–2024.) *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018.–2024.) [2018/0267(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0063)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


9.2. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018. – 2024.) (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.) [2018/0267M(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0064)


9.3. Prijedlog rezolucije u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika prema kojem se traži mišljenje Suda o usklađenosti s Ugovorima predloženoga sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Maroka (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s çlankom 108. stavkom 6. Poslovnika podnijeli: Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz i Michael Cramer, o traženju mišljenja Suda o usklađenosti s Ugovorima predloženog Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, Protokola o njegovoj provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno

Govorili su:

Florent Marcellesi, prije glasovanja.


9.4. Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Maroka *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, njegova Protokola o provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu [2018/0349(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA


Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0065)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


9.5. Sporazum za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu [2018/0239(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0066)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


9.6. Protokol uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između EU-a i Meksika (pristupanje Hrvatske) *** (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, trećeg Protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [2017/0319(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Inma Rodríguez-Piñero (A8-0066/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA


Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0067)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


9.7. Program EU-a za borbu protiv prijevara ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara [2018/0211(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0068)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.8. Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIVREMENI SPORAZUM i ZAJEDNIČKA IZJAVA

Odobren (P8_TA(2019)0069)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.9. Mehanizam Unije za civilnu zaštitu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu [2017/0309(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIVREMENI SPORAZUM i ZAJEDNIČKA IZJAVA

Odobren (P8_TA(2019)0070)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.10. Minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode [2018/0169(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0071)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.11. Homologacija i nadzor tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 167/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo [2018/0142(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0072)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.12. Program za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća te europsku statistiku ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0073)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Nicola Danti, prije glasovanja.


9.13. PDV: Konačan sustav za oporezivanje trgovine između država članica * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja detaljnih tehničkih mjera za funkcioniranje konačnog sustava PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica [2018/0164(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategije integracije Roma (glasovanje)

Izjave Vijeća i Komisije: Strategije integracije Roma (2019/2509(RSP))

Rasprava je održana 30. siječnja 2019. (točka 27 zapisnika od 30.1.2019.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Lívia Járóka i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster i Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i Fredrick Federley, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana i Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o potrebi za jačim strateškim okvirom EU-a za nacionalne strategije integracije Roma nakon 2020. i o osnaživanju borbe protiv anticiganizma (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0075)

Govorili su:

Anna Maria Corazza Bildt, kako bi predložila usmeni amandman na stavak 3. Taj amandman je prihvaćen.


9.15. Provedba odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a (glasovanje)

Izvješće o provedbi odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a [2018/2111(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0076)


9.16. Provedba odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje (glasovanje)

Izvješće o provedbi odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje [2018/2112(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0077)

Govorio je

Alain Lamassoure, nakon glasovanja kako bi istaknuo da usvajanjem tog izvješća završava njegovih 27 godina rada u Parlamentu (predsjedavajuća se pridružila spontanom odavanju počasti ostatka zastupnika).


9.17. Provedba odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom (glasovanje)

Izvješće o provedbi odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom [2018/2113(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0078)


9.18. Provedba Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a (glasovanje)

Izvješće o provedbi Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a [2017/2089(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0079)


9.19. Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom [2018/2080(INL)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0080)


9.20. Sveobuhvatna europska industrijska politika o umjetnoj inteligenciji i robotici (glasovanje)

Izvješće o sveobuhvatnoj europskoj industrijskoj politici o umjetnoj inteligenciji i robotici [2018/2088(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0081)


9.21. Održiva upotreba pesticida (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida [2017/2284(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0082)


9.22. Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi [2018/2108(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0083)


10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka: João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan i Seán Kelly

Izvješće: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins i Jiří Pospíšil

Izvješće: Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera i Seán Kelly

Izvješće: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias i José Inácio Faria

Izvješće: Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Momchil Nekov

Strategije integracije Roma - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz i Stanislav Polčák

Izvješće: Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld i Francis Zammit Dimech

Izvješće: Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Izvješće: Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová i Andrejs Mamikins

Izvješće: Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Izvješće: Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly i Dobromir Sośnierz

Izvješće: Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov i Stanislav Polčák

Izvješće: Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner i Momchil Nekov.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 14:35 h.)


PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

12. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


14. Sastav odbora

Predsjednica je od kluba S&D primila sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor IMCO: Lucy Anderson

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


15. Stanje u Siriji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Siriji (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi i Eugen Freund, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou i Jean-Luc Schaffhauser.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


16. Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2018. (rasprava)

Izvješće o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. [2018/2148(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su George Ciamba (predsjedatelj Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su Dubravka Šuica, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jaromír Kohlíček, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bill Etheridge, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir i Josef Weidenholzer.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias i Ivana Maletić.

Govorili su Johannes Hahn, George Ciamba i Cristian Dan Preda.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika od 13.2.2019..

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


17. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 17:06 h.


18. Rasprava s predsjednikom Vijeća ministara Talijanske Republike Giuseppeom Conteom o budućnosti Europe (rasprava)

Rasprava s predsjednikom Vijeća ministara Talijanske Republike Giuseppeom Conteom o budućnosti Europe (2019/2533(RSP))

Predsjednik je najavio raspravu kratkom izjavom.

Govorio je Giuseppe Conte (predsjednik Vijeća ministara Talijanske Republike).

Govorio je Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mara Bizzotto, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Steven Woolfe, nezavisni zastupnik.

Govorio je Giuseppe Conte.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt i Igor Šoltes.

Govorio je Giuseppe Conte.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik


19. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Predsjednik je podsjetio na preporuke odbora INTA i ECON da se ne ulažu prigovori na delegirane akte koji su prethodnog dana, u ponedjeljak 11. veljače 2019., najavljeni na plenarnoj sjednici. (točka 5 zapisnika od 11.2.2019.).

Tim se preporukama nitko nije usprotivio u roku od 24 sata, koji je utvrđen člankom 105. stavkom 6. Poslovnika.

Stoga se te preporuke smatraju prihvaćenima i bit će objavljene u usvojenim tekstovima sjednice od narednog dana, srijede 13. veljače 2019.


20. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura *** - Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) - Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura *** - Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija) - Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura *** - Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija) (rasprava)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0053/2019)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura [2018/0093M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0048/2019)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0054/2019)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [2018/0095M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0049/2019)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [2018/0403M(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin i Antonio López-Istúriz White predstavili su svoje preporuke i izvješća.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Alessia Maria Mosca, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anne-Marie Mineur, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa i Francisco Assis.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Cristian-Silviu Buşoi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorili su Cecilia Malmström i David Martin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 13.2.2019., točka 8.7 zapisnika od 13.2.2019., točka 8.8 zapisnika od 13.2.2019., točka 8.9 zapisnika od 13.2.2019., točka 8.10 zapisnika od 13.2.2019. i točka 8.11 zapisnika od 13.2.2019..


21. Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000135/2018) koje je postavio João Pimenta Lopes, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes obrazložio je pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su Sirpa Pietikäinen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica i Marijana Petir.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek i Eleonora Forenza.

Govorila je Věra Jourová.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   João Pimenta Lopes, u ime Odbora FEMM, o nazadovanju u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o nazadovanju u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16.9 zapisnika od 13.2.2019..


22. Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000134/2018) koje je postavio Daniela Aiuto, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto obrazložila je pitanje.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Marijana Petir, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Biljana Borzan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lieve Wierinck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová i Francis Zammit Dimech.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz i Dubravka Šuica

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Daniela Aiuto, u ime Odbora FEMM, o izazovima politika i strategijama za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16.10 zapisnika od 13.2.2019..


23. Prava interseksualnih osoba (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000132/2018) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Vijeću: Prava interseksualnih osoba (B8-0007/2019)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000133/2018) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Prava interseksualnih osoba (B8-0008/2019)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000006/2019) koje je postavio Malin Björk u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tanja Fajon i Daniele Viotti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Roberta Metsola i Sirpa Pietikäinen, u ime Kluba zastupnika PPE-a i Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Komisiji: Budućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2023.) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld i Terry Reintke obrazložili su pitanja.

George Ciamba (predsjedatelj Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Juan Fernando López Aguilar.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eleonora Forenza i Dobromir Sośnierz.

Govorili su Věra Jourová i George Ciamba.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika po završetku rasprave:

Rasprava je završena.

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika od 14.2.2019. i točka 10.15 zapisnika od 14.2.2019..


24. Upotreba kanabisa u medicinske svrhe (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000122/2018) koje je postavio Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Upotreba kanabisa u medicinske svrhe (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica obrazložila je pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Guillaume Balas, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Govorila je Věra Jourová.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16.11 zapisnika od 13.2.2019..


25. Modifikacija genoma zametne loze u ljudi (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000012/2019) koje je postavio Miroslav Mikolášik i Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Vijeću: Izmjena genoma ljudskih embrionalnih stanica (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000013/2019) koje je postavio Miroslav Mikolášik i Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Izmjena genoma ljudskih embrionalnih stanica (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik obrazložio je pitanja.

George Ciamba (predsjedatelj Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Guillaume Balas, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir i Luigi Morgano.

Govorili su Věra Jourová i George Ciamba.

Rasprava je zaključena.


26. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 634.303/OJME).


27. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 0:01 h.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Glavni tajnik

Potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Ispričani:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Posljednje ažuriranje: 12. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti