Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург

5. Документ за размисъл „Устойчива Европа до 2030 г.“ (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Документ за размисъл „Устойчива Европа до 2030 г.“ (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията) направиха изявление.

Изказаха се Francesc Gambús, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik и Mercedes Bresso.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López и Karin Kadenbach.

Изказа се Jyrki Katainen.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност