Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk

5. Studijní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“ (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Studijní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“ (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Francesc Gambús za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik a Mercedes Bresso.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López a Karin Kadenbach.

Vystoupil Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí