Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg

5. Oplæg "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030" (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved Kommissionen: Oplæg "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030" (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere:: Francesc Gambús for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik og Mercedes Bresso.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López og Karin Kadenbach.

Taler: Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik