Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. veebruar 2019 - Strasbourg

5. Aruteludokument "Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030" (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Aruteludokument "Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030" (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) esinesid avaldusega.

Sõna võtsid Francesc Gambús fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik ja Mercedes Bresso.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López ja Karin Kadenbach.

Sõna võttis Jyrki Katainen.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika