Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg

5. Pohdinta-asiakirja "Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä" (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Pohdinta-asiakirja "Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä" (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausuman.

Puheenvuorot: Francesc Gambús PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik ja Mercedes Bresso.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López ja Karin Kadenbach.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö