Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg

5. Discussienota over een duurzaam Europa in 2030 (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Discussienota over een duurzaam Europa in 2030 (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Francesc Gambús, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik en Mercedes Bresso.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López en Karin Kadenbach.

Het woord wordt gevoerd doorJyrki Katainen.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid