Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg

5. Dokument otwierający debatę pt. „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.” (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Dokument otwierający debatę pt. „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.” (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali: Francesc Gambús w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik i Mercedes Bresso.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López i Karin Kadenbach.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności