Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg

5. Documentul de reflecție pe tema „Către o Europă durabilă până în 2030” (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Documentul de reflecție pe tema „Către o Europă durabilă până în 2030” (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit Francesc Gambús, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik și Mercedes Bresso.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López și Karin Kadenbach.

A intervenit Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 12 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate