Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg

5. Diskusný dokument s názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Diskusný dokument s názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Francesc Gambús v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik a Mercedes Bresso.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López a Karin Kadenbach.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 12. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia