Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg

5. Diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030 (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Francesc Gambús för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik och Mercedes Bresso.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López och Karin Kadenbach.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy