Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0196(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0043/2019

Indgivne tekster :

A8-0043/2019

Forhandlinger :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Protokol
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg

6. Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Andrey Novakov og Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov og Constanze Krehl forelagde betænkningen.

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Siegfried Mureşan (ordfører for udtalelse fra BUDG), Iris Hoffmann (ordfører for udtalelse fra CONT), Ivana Maletić (ordfører for udtalelse fra ECON), Agnes Jongerius (ordfører for udtalelse fra EMPL), Kosma Złotowski (ordfører for udtalelse fra TRAN), Tomáš Zdechovský (ordfører for udtalelse fra LIBE), Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Iskra Mihaylova for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, og Steeve Briois for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere Louis-Joseph Manscour for at stille et blåt kort-spørgsmål til Steeve Briois (Formanden bemærkede, at der ikke var tale om et blåt kort-spørgsmål), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, José Manuel Fernandes og Derek Vaughan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo og Karin Kadenbach.

Talere: Corina Crețu, Andrey Novakov og Constanze Krehl.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.14 i protokollen af 13.2.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.54 i afventning af afstemningstiden)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik