Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0196(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0043/2019

Esitatud tekstid :

A8-0043/2019

Arutelud :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Selgitused hääletuse kohta
PV 27/03/2019 - 18.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Protokoll
Kolmapäev, 13. veebruar 2019 - Strasbourg

6. Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöörid: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov ja Constanze Krehl tutvustasid raportit.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Siegfried Mureşan (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Iris Hoffmann (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Ivana Maletić (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Agnes Jongerius (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Kosma Złotowski (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Tomáš Zdechovský (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Iskra Mihaylova fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Steeve Briois fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Louis-Joseph Manscour kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Steeve Briois (juhataja märkis, et tegemist ei ole nn sinise kaardi küsimusega), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, José Manuel Fernandes ja Derek Vaughan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo ja Karin Kadenbach.

Sõna võtsid Corina Crețu, Andrey Novakov ja Constanze Krehl.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.2.2019 protokollipunkt 8.14.

(Istung katkestati kell 11.54 kuni hääletuseni.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika