Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0196(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0043/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0043/2019

Keskustelut :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Äänestysselitykset
PV 27/03/2019 - 18.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg

6. Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijät: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov ja Constanze Krehl esittelivät mietinnön.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Siegfried Mureşan (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iris Hoffmann (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivana Maletić (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agnes Jongerius (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kosma Złotowski (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tomáš Zdechovský (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Iskra Mihaylova ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó ja Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Louis-Joseph Manscour, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Steeve Brioisille (puhemies totesi, että kyseessä ei ollut sinisen kortin kysymys), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, José Manuel Fernandes ja Derek Vaughan.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo ja Karin Kadenbach.

Puheenvuorot: Corina Crețu, Andrey Novakov ja Constanze Krehl.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.14.

(Istunto keskeytettiin klo 11.54 äänestysten alkua odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö