Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0196(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0043/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0043/2019

Viták :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
A szavazatok indokolása
PV 27/03/2019 - 18.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Jegyzőkönyv
2019. február 13., Szerda - Strasbourg

6. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok ***I (vita)
CRE

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadók: Andrey Novakov és Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov és Constanze Krehl előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal Siegfried Mureşan (a BUDG bizottság véleményének előadója), Iris Hoffmann (a CONT bizottság véleményének előadója), Ivana Maletić (az ECON bizottság véleményének előadója), Agnes Jongerius (az EMPL bizottság véleményének előadója), Kosma Złotowski (a TRAN bizottság véleményének előadója), Tomáš Zdechovský (a LIBE bizottság véleményének előadója), Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Iskra Mihaylova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Monika Vana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, és Steeve Briois, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal Louis-Joseph Manscour aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Steeve Briois (az elnök megállapítja, hogy nem „kékkártyás” kérdésről van szó), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, José Manuel Fernandes és Derek Vaughan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo és Karin Kadenbach.

Felszólal Corina Crețu, Andrey Novakov és Constanze Krehl.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.14. pont .

(Az ülést 11.54-kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat