Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0196(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0043/2019

Pateikti tekstai :

A8-0043/2019

Debatai :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/03/2019 - 18.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras

6. Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjai: Andrey Novakov ir Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov ir Constanze Krehl pristatė pranešimą.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo Siegfried Mureşan (BUDG komiteto nuomonės referentas), Iris Hoffmann (CONT komiteto nuomonės referentė), Ivana Maletić (ECON komiteto nuomonės referentė), Agnes Jongerius (EMPL komiteto nuomonės referentė), Kosma Złotowski (TRAN komiteto nuomonės referentas), Tomáš Zdechovský (LIBE komiteto nuomonės referentas), Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Iskra Mihaylova ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, ir Steeve Briois ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Louis-Joseph Manscour (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Steeve Briois (Pirmininkas konstatavo, kad tai nėra mėlynosios kortelės klausimas), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), José Manuel Fernandes ir Derek Vaughan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo Corina Crețu, Andrey Novakov ir Constanze Krehl.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 13 protokolo 8.14 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.54 val. iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Atnaujinta: 2019 m. birželio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika