Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0196(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0043/2019

Ingediende teksten :

A8-0043/2019

Debatten :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Stemmingen :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Stemverklaringen
PV 27/03/2019 - 18.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Notulen
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg

6. Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Andrey Novakov en Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov en Constanze Krehl geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Iris Hoffmann (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Ivana Maletić (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Agnes Jongerius (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Kosma Złotowski (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Tomáš Zdechovský (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Iskra Mihaylova, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, en Steeve Briois, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Louis-Joseph Manscour om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Steeve Briois (de Voorzitter stelt vast dat het geen "blauwe kaart"-vraag betreft), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, José Manuel Fernandes en Derek Vaughan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo en Karin Kadenbach.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, Andrey Novakov en Constanze Krehl.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 13.2.2019.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.54 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid