Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0196(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0043/2019

Teksty złożone :

A8-0043/2019

Debaty :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/03/2019 - 18.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Protokół
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg

6. Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Współsprawozdawcy: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov i Constanze Krehl przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali Siegfried Mureşan (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Iris Hoffmann (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Ivana Maletić (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Agnes Jongerius (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Kosma Złotowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Tomáš Zdechovský (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Iskra Mihaylova w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Zoltán Balczó niezrzeszony, i Steeve Briois w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Louis-Joseph Manscour, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki, Steeve Briois (Przewodniczący stwierdził, że nie chodzi o pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, José Manuel Fernandes i Derek Vaughan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo i Karin Kadenbach.

Głos zabrali Corina Crețu, Andrey Novakov i Constanze Krehl.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.14 protokołu z dnia 13.2.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.54 w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności