Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0196(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0043/2019

Texte depuse :

A8-0043/2019

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Proces-verbal
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg

6. Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportori: Andrey Novakov și Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov și Constanze Krehl și-au prezentat raportul.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit Siegfried Mureşan (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Iris Hoffmann (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Ivana Maletić (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Agnes Jongerius (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Kosma Złotowski (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Tomáš Zdechovský (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Iskra Mihaylova, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Zoltán Balczó, neafiliat, și Steeve Briois, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit Louis-Joseph Manscour pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Steeve Briois (Președintele a constatat că nu este o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, José Manuel Fernandes și Derek Vaughan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo și Karin Kadenbach.

Au intervenit Corina Crețu, Andrey Novakov și Constanze Krehl.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.14 al PV din 13.2.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.54 în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 12 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate