Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург

8.1. График на месечните сесии на Парламента за 2020 г. (гласуване)
CRE

График на месечните сесии на Парламента за 2020 г. (2019/2561(RSO): вж. предложението на Председателския съвет (точка 6 от протокола от 11.2.2019 г)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Обявено за одобрено

Следователно, графикът на месечните сесии на Парламента за 2020 г. беше определен, както следва:

- от 13 до 16 януари

- 29 и 30 януари

- от 10 до 13 февруари

- от 9 до 12 март

- от 30 март до 2 април

- 22 и 23 април

- от 11 до 14 май

- 3 и 4 юни

- от 15 до 18 юни

- от 6 до 9 юли

- от 14 до 17 септември

- от 5 до 8 октомври

- от 19 до 22 октомври

- 11 и 12 ноември

- от 23 до 26 ноември

- от 14 до 17 декември

Изказвания

Изказа се Daniele Viotti, който поиска да бъдат проверени някои изказвания от вчерашния дебат с председателя на Министерския съвет на Италия (точка 18 от протокола от 12.2.2019 г) (председателят му отговори, че това ще бъде направено).

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност