Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0282(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0022/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0022/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0094

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

8.12. Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0094)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συνθήκης.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου