Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0208(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0068/2019

Ingediende teksten :

A8-0068/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/02/2019 - 8.15
CRE 13/02/2019 - 8.15
PV 17/04/2019 - 8.14
CRE 17/04/2019 - 8.14

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0097
P8_TA(2019)0406

Notulen
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg

8.15. Programma Justitie ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Commissie juridische zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Josef Weidenholzer en Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0097)

Het woord wordt gevoerd door Josef Weidenholzer (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid