Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg

8. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


8.1. Parlamentets mødekalender for 2020 (afstemning)

8.2. Det Europæiske Fiskerikontrolagentur ***I (afstemning)

8.3. Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) ***I (afstemning)

8.4. Lovgivning, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer ***I (afstemning)

8.5. Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) ***I (afstemning)

8.6. Frihandelsaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)

8.7. Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)

8.8. Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)

8.9. Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)

8.10. Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)

8.11. Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)

8.12. Traktat om oprettelse af transportfællesskab *** (afstemning)

8.13. 2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (afstemning)

8.14. Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (afstemning)

8.15. Programmet for retlige anliggender ***I (afstemning)

8.16. Status for debatten om Europas fremtid (afstemning)
Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik