Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras

8. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


8.1. Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius (balsavimas)

Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius (2019/2561(RSO): žr. Pirmininkų sueigos pasiūlymą (2019 02 11 protokolo 6 punktas)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Paskelbta, kad patvirtinta

Nustatytas toks Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius:

- sausio 13–16 d.

- sausio 29–30 d.

- vasario 10–13 d.

- kovo 9–12 d.

- kovo 30 d.– balandžio 2 d.

- balandžio 22–23 d.

- gegužės 11–14 d.

- birželio 3–4 d.

- birželio 15–18 d.

- liepos 6–9 d.

- rugsėjo 14–17 d.

- spalio 5–8 d.

- spalio 19–22 d.

- lapkričio 11–12 d.

- lapkričio 23–26 d.

- gruodžio 14–17 d.

Kalbėjo:

Kalbėjo Daniele Viotti, jis paprašė, kad būtų patikrintos kai kurios per vakarykštes diskusijas su Italijos Tarybos Pirmininku pasakytos kalbos (2019 02 12 protokolo 18 punktas) (pirmininkas jam atsakė, kad tai bus padaryta).


8.2. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (kodifikuota redakcija) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0084)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.3. Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0085)

Kalbėjo: Kay Swinburne (pranešėja) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.4. Teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0086)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.5. 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0087)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.6. ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0053/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0088)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.7. ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto [2018/0093M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0048/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0089)


8.8. ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0054/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0090)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.9. ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2018/0095M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0049/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0091)


8.10. ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0092)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.11. ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2018/0403M(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0093)


8.12. Transporto bendrijos steigimo sutartis *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Transporto bendrijos steigimo sutarties sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0094)

Parlamentas pritarė sutarties sudarymui.


8.13. 2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos [2018/2148(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0095)

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda (pranešėjas) pateikė 5 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


8.14. Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjai: Andrey Novakov ir Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0096)

Kalbėjo: Andrey Novakov (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.15. Teisingumo programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Teisės reikalų komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Josef Weidenholzer ir Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0097)

Kalbėjo: Josef Weidenholzer (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.16. Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (balsavimas)

Pranešimas dėl diskusijų dėl Europos ateities padėties [2018/2094(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0098)

Kalbėjo:

Ramón Jáuregui Atondo (pranešėjas), prieš balsavimą.

Atnaujinta: 2019 m. birželio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika