Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg

9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil ja Daniel Hannan

Mietintö David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Suositus David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Mietintö Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Mietintö Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde ja Jasenko Selimovic

Mietintö Andrey Novakov ja Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák ja Maria Lidia Senra Rodríguez

Mietintö Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić ja Jan Zahradil.

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö