Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk

13. Spravedlivé zdanění pro spravedlivou společnost (rozprava na aktuální téma)
CRE

Spravedlivé zdanění pro spravedlivou společnost (2017/2560(RSP))

Vystoupil Jeppe Kofod, aby uvedl rozpravu navrženou skupinou S&D.

Vystoupili: George Ciamba (úřadující předseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Ralph Packet za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly a Piernicola Pedicini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Pierre Moscovici a George Ciamba.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí