Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg

13. Fair beskatning i et retfærdigt samfund (debat om et aktuelt spørgsmål)
CRE

Fair beskatning i et retfærdigt samfund (2017/2560(RSP))

Taler: Jeppe Kofod for at indlede forhandlingen, som var foreslået af S&D-Gruppen.

Talere: George Ciamba (formand for Rådet) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Talere: Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly og Piernicola Pedicini.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Pierre Moscovici og George Ciamba.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik