Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg

13. Oikeudenmukainen verotus oikeudenmukaisen yhteiskunnan hyväksi (ajankohtainen keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Oikeudenmukainen verotus oikeudenmukaisen yhteiskunnan hyväksi (2017/2560(RSP))

Jeppe Kofod käytti puheenvuoron käynnistääkseen S&D-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: George Ciamba (neuvoston puheenjohtaja) ja Pierre Moscovici (komission jäsen).

Puheenvuorot: Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly ja Piernicola Pedicini.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja George Ciamba.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö