Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. február 13., Szerda - Strasbourg

13. Méltányos adóztatás egy igazságos társadalom kialakítása érdekében (vita időszerű kérdésekről)
CRE

Méltányos adóztatás egy igazságos társadalom kialakítása érdekében (2017/2560(RSP))

Felszólal Jeppe Kofod, hogy elindítsa az S&D képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal George Ciamba (a Tanács soros elnöke) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal Dariusz Rosati, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly és Piernicola Pedicini.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal Pierre Moscovici és George Ciamba.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat