Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 13. februāris - Strasbūra

13. Taisnīga nodokļu politika taisnīgai sabiedrībai (debates par aktuāliem jautājumiem)
CRE

Taisnīga nodokļu politika taisnīgai sabiedrībai (2017/2560(RSP)).

Uzstājās Jeppe Kofod, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi S&D grupa.

Uzstājās George Ciamba (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Ralph Packet ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly un Piernicola Pedicini.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Pierre Moscovici un George Ciamba.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika