Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg

13. Uczciwe opodatkowanie na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa (debata na aktualny temat)
CRE

Uczciwe opodatkowanie na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa (2017/2560(RSP))

Głos zabrał Jeppe Kofod, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę S&D.

Głos zabrali: George Ciamba (urzędujący przewodniczący Rady) i Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly i Piernicola Pedicini.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i George Ciamba.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności