Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg

13. Rättvis beskattning för ett rättvist samhälle (debatt om en aktuell fråga)
CRE

Rättvis beskattning för ett rättvist samhälle (2017/2560(RSP))

Jeppe Kofod yttrade sig som inledning på av S&D-gruppen föreslagna debatten.

Talare: George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly och Piernicola Pedicini.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Pierre Moscovici och George Ciamba.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy