Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0018(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0289/2018

Ingivna texter :

A8-0289/2018

Debatter :

PV 01/10/2018 - 16
CRE 01/10/2018 - 16
PV 13/02/2019 - 14
CRE 13/02/2019 - 14

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.4
CRE 03/10/2018 - 9.4
Röstförklaringar
PV 14/02/2019 - 10.6

Antagna texter :

P8_TA(2018)0369
P8_TA(2019)0120

Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg

14. Utvärdering av medicinsk teknik ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Lieve Wierinck (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Biljana Borzan för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 14.2.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy