Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0204(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0001/2019

Ingivna texter :

A8-0001/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0104

Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg

16.2. Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0104)

Parlamentets första behandling är därmed avslutad.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy