Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0436(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0063/2019

Ingivna texter :

A8-0063/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Antagna texter :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg

16.3. Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0105)

Talare: Isabella De Monte (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy