Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0168(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0035/2019

Ingediende teksten :

A8-0035/2019

Debatten :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Stemmingen :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Notulen
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg

16.8. Verzekering van motorrijtuigen ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0110)

Het woord wordt gevoerd door Dita Charanzová (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid