Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0168(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0035/2019

Ingivna texter :

A8-0035/2019

Debatter :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Antagna texter :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg

16.8. Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0110)

Talare: Dita Charanzová (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy